Flow of pulp suspensions at low shear rates
Licentiatavhandling, 1998

fibre diameter

temperature

computational fluid dynamics

consistency

coarseness

wood species

pH

pulp suspension

fibre length

sonar doppler

agitation

Bingham model

yield stress

Författare

Tomas Wikström

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07