Characterisation of the nicotinamide nucleotide transhydrogenase gene in mammals
Licentiatavhandling, 1998

rat

cDNA

huma

proton-pumpung

chromosomal localisation

mouse

gene structure

nicotinamide nucleotide transhydrogenase

Författare

Eva Lagberg Arkblad

Institutionen för biokemi och biofysik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07