AC Josephson effect in superconducting d-wave junctions
Licentiatavhandling, 1998

dc and ac Josephson effect

superconductivity

Bogoliuboov-de Gennes equation

Andreev reflection

superconducting junctions

d-wave superconductivity

high-Tc superconductivity

Författare

Tomas Löfwander

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07