Graphite nanoplatelet/pyromellitic dianhydrade melt modified PPC composites: Preparation and characterization
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

graphene

nanocomposites

poly(propylene carbonate)

Författare

Carlos Barreto

Jonny Proppe

Siw Fredriksen

Eddy Hansen

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Polymer

0032-3861 (ISSN)

Vol. 54 3574-3585

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06