Synthesis of Nitrogen Heterocycles and Ruthenium Complexes
Doktorsavhandling, 2013

KA
Opponent: Prof. Mats Larhed

Författare

Johan Johansson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

978-91-7385-897-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

KA

Opponent: Prof. Mats Larhed

Mer information

Skapat

2017-10-08