A decision support system for scheduling a shop floor work center
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Magnus Oskarsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

ISBN

992-910895-5

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1999:4

Mer information

Skapat

2017-10-07