Oxidation of nickel- and iron-aluminides
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Adeline Velon

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Metallurgi och metalliska material

ISBN

992-916318-2

R - Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial, Chalmers tekniska högskola. ISBN 9907748404: 882

Mer information

Skapat

2017-10-07