Dynamic train/track ballast interaction : linear and state-dependent track models
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Johan Oscarsson

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-929600-x

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis: 1999:3

Mer information

Skapat

2017-10-07