Calculation of the insertion loss of balconies in the low and middle frequency range
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Jean Bérillon

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-931615-9

Report F - Chalmers University of Technology, Department of Applied Acoustics.: 1999:2

Mer information

Skapat

2017-10-07