Partial least squares and its implementations from a statistical point of view
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Tobias Adolfsson

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

992-932725-8

Studies in applied probability and statistics - Department of Mathematical Statistics, Chalmers University of Technology, Göteborg University: 1999:3

Mer information

Skapat

2017-10-07