Some ising model related results for subshifts of finite type
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Mattias P. Wallerstedt

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

992-936066-2

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1999:12

Mer information

Skapat

2017-10-07