On high cycle fatigue analysis of as-cast nodular cast iron components
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Reine Lindqvist

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-951191-1

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 62

Mer information

Skapat

2017-10-07