Aminoethanols and aminoethanethiols : chemistry and applications in transition metal complexes
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Amir H. Mahmoudkhani

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

ISBN

992-963223-9

Report OOK / Department of Inorganic Chemistry, School of Chemistry, Göteborg University: 1999:1

Mer information

Skapat

2017-10-07