Feedstock rheology and surface interactions in powder injection moulding
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Elisabeth Johansson

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Metallurgi och metalliska material

ISBN

992-964812-7

R - Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial, Chalmers tekniska högskola. ISBN 9907748404: 889

Mer information

Skapat

2017-10-07