Nanostructures for electrical and optical studies of soft organic molecules
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Linda K Gunnarsson

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

992-964878-x

GIPR - School of Physics and Engineering Physics, Chalmers University of Technology, Göteborg University, Göteborg, Sweden: 349

Mer information

Skapat

2017-10-08