The compression/absorption heat pump : modelling and comparisons
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Magnus Hultén

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Maskinteknik

Publication - Department of Heat & Power Technology, Chalmers University of Technology: 1999:2

Mer information

Skapat

2017-10-08