Prediction of flow and heat transfer inside turbine blades using EARSM, - and - turbulence models
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Jonas Bredberg

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

992-966771-7

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1999:3

Mer information

Skapat

2017-10-08