Modeling of suspension feeders in benthic boundary layers using computational fluid dynamics
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Stefan Nilsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-972424-9

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 64

Mer information

Skapat

2017-10-07