Two semi-implicit methods for solving the incompressible Navier-Stokes equations
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Lars Carlsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Ämneskategorier

Marin teknik

ISBN

992-972439-7

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 63

Mer information

Skapat

2017-10-07