Reliability design criterion for strain life fatigue
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Icten Waud

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Ämneskategorier

Marin teknik

ISBN

992-972455-9

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 66

Mer information

Skapat

2017-10-07