Grouting predictions based on hydraulic tests of short duration : analytical, numerical and experimental approaches
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Åsa Fransson

Institutionen för geologi

Ämneskategorier

Geologi

ISBN

992-975827-5

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen: 93

Mer information

Skapat

2017-10-07