On non-holomorphic functional calculus for commuting operators
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Sebastian Sandberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

992-983890-2

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1999:18

Mer information

Skapat

2017-10-06