Strain capacity of aged polymeric coating on ship structures
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Magdalena Molin

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Ämneskategorier

Marin teknik

ISBN

992-998260-4

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 67

Mer information

Skapat

2017-10-07