Two studies of ship flows
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Michael Leer-Andersen

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Ämneskategorier

Marin teknik

ISBN

993-050794-9

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 69

Mer information

Skapat

2017-10-07