Degassing and sintering of ferrous powder
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Sílvia Magalhães

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Metallurgi och metalliska material

ISBN

993-068968-0

R - Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial, Chalmers tekniska högskola. ISBN 9907748404: 894

Mer information

Skapat

2017-10-07