Localization of finite element model errors : error criteria and identifiability
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Andreas Larsson

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

993-091932-5

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis: 1999:5

Mer information

Skapat

2017-10-07