Characterisation of the physical properties of rocks : non-destructive testing and induced microseismicity
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Peter Starzec

Institutionen för geologi

Ämneskategorier

Geologi

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen: 90

Mer information

Skapat

2017-10-07