Heat and gas transfer in gas-filled insulating foams : simulation of thermal ageing
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Jinkai Wang

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Fysik

ISBN

91-7197-614-0

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsfysik: 98:1

Mer information

Skapat

2017-10-07