On steel sheet surface topography : measurement, evaluation, and function
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Anders Wihlborg

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-623-x

PTA - Department of Production Engineering: 98:01

Mer information

Skapat

2017-10-07