Long-term thermal performance of polyurethane foam : measurements and modelling
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Maria E. Olsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Fysik

ISBN

91-7197-660-4

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsfysik: 98:3

Mer information

Skapat

2017-10-07