Microwave induced enhancement of the subgap Josephson DC current
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Niklas I:son Lundin

Chalmers, Teknisk fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

992-499899-5

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 98:1

Mer information

Skapat

2017-10-07