Noise reduction of speech signals with wavelets
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Henrik Storm

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

992-513877-9

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1998:2

Mer information

Skapat

2017-10-07