On the use of silicon based sensors for measurement of fluctuating pressure and wall shear stress
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Theodoros Hadzianagnostakis

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

992-578721-1

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1998:3

Mer information

Skapat

2017-10-07