Numerical simulation of fluid dynamics and cooling-tube erosion in bubbling fluidized beds
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Mattias Gustavsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Energiteknik

ISBN

992-601158-6

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1998:5

Mer information

Skapat

2017-10-07