Påverkansfaktorer för resursfördelning till teknologiuppbyggnad
Licentiatavhandling, 1998

management

technological competence development

R&D

technology

resource allocation

Författare

Fredrik Hörstedt

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

992-520434-8

Mer information

Skapat

2017-10-07