Electron-hole-pair excitations at aluminium surfaces
Licentiatavhandling, 1998

electron-hole-pairs

aluminium

diploe scattering

electron energy-loss spectroscopy

surface response functiion

Författare

Ulf Jonasson

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

91-7197-602-7

Mer information

Skapat

2017-10-07