On the audibility of diffraction and of frequency-response smoothing in auralization
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Rendell Torres

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-641424-9

Report F - Chalmers University of Technology, Department of Applied Acoustics.: 98:02

Mer information

Skapat

2017-10-07