Free electron model of nanowires
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Sara Blom

Chalmers, Teknisk fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

992-645531-x

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 98:19

Mer information

Skapat

2017-10-07