Microstructure and creep poperties of a -based TiAl-alloy
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Dennis Lundström

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Metallurgi och metalliska material

ISBN

992-658939-1

R - Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial, Chalmers tekniska högskola. ISBN 9907748404: 847

Mer information

Skapat

2017-10-07