Exact inclusion probabilities for conditional Poisson sampling and Pareto ps sampling designs
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Nibia Aires

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

992-663533-4

Studies in applied probability and statistics - Department of Mathematical Statistics, Chalmers University of Technology, Göteborg University: 1998:5

Mer information

Skapat

2017-10-08