Modular bridge expansion joints : loads, dynamic behaviour and fatigue performance
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Roberto Crocetti

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Ämneskategorier

Byggproduktion

Annan materialteknik

ISBN

992-795086-1

Publ. - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad. S: 1998:2

Mer information

Skapat

2017-10-08