Microclimate description : to faciliate estimating durability and service life of building components exposed to natural outdoor climate
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Anneli Högberg

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Fysik

ISBN

992-819033-x

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsfysik: 98:5

Mer information

Skapat

2017-10-08