Geohydrologiska och geotekniska utmaningar vid byggande i tätort
Artikel i övriga tidskrifter, 2006

Författare

Jenny Persson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Gunnar Gustafson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Göran Sällfors

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Bygg och Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 98 54-58

Ämneskategorier

Geofysisk teknik