Electro-optic effects in polymer - liquid crystal composite materials
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Mona Karlsson

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08