Composites made from acetylated lignocellulosic fibers of different origin
Licentiatavhandling, 1998

Författare

José Gómez Bueso

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-7197-675-2

Mer information

Skapat

2017-10-08