Energy transfer in collisions between metal clusters and rare gas atoms
Licentiatavhandling, 1998

palladium cluster

density of states

heat capasity

caloric equation of states

collisions

energy transfer

MD simulation

Författare

Jan Westergren

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08