Computational complexity of physical models : sandpile dynamics and parallel quantum computation
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Martin Nilsson

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07