Hydrodynamics in bubble columns with and without packing
Licentiatavhandling, 1998

mass transfer

packed bubble columns

dispersion

bubble columns

Författare

Peter Therning

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik