Kraft lignin in phenol formaldehyde resin
Licentiatavhandling, 1998

phenol formaldehyde resin

lignin phenol based adhesives

plywood manufacturing

kraft lignin

adhesives

Författare

Birgitta Danielson

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07