Kraft lignin in phenol formaldehyde resin
Licentiatavhandling, 1998

phenol formaldehyde resin

lignin phenol based adhesives

plywood manufacturing

kraft lignin

adhesives

Författare

Birgitta Danielson

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik