Applications of Flexoelectricity
Kapitel i bok, 2013

Författare

Per Rudquist

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Sven Lagerwall

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Flexoelectricity in Liquid Crystals. edited by Agnes Buka, Nandor Eber, Imperial College Press

211-248
978-1-84816-799-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Fysik

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-1-84816-799-5

Mer information

Skapat

2017-10-06